4.5

pihomes.vn

Add a review
  • Share:

pihomes.vn Components Overview

  • Company Size > 50-100
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 33
  • Founded Since 27
  • Sectors Bất động sản, Dịch vụ khách hàng , Thương Mại Điện Tử,

Company Description

Pihomes.vn là nền tảng công nghệ kết nối 100% nguồn hàng bất động sản từ cộng đồng, bất kỳ ai cũng có thể tham gia, giúp khách hàng “Có Nhà Trong 3 Phút 14 Giây” – “Grab Homes In 3’14’’.
https://startup.vnexpress.net/startup/thong-tin/pihomes-1947.html

Office Photos

Active Jobs From pihomes.vn