HRchannels

Quản Lý Văn Phòng

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $1600
 • Career Level Trưởng Phòng
 • Experience N/A Years
 • Gender Male/Female
 • Sector Hà nội, Hà Nam, Ninh Bình
 • Industry Kế toán/Tài chính/Kiểm toán , Quản lý điều hành , Mua hàng/Chuỗi Cung Ứng

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Quản Lý Văn Phòng ($1600, ID15767)
 • Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động kế toán - tài chính theo chuẩn mực kế toán.
 • Thực hiện dự báo xu hướng và đề xuất phương án khắc phục dựa trên kết quả phân tích dữ liệu hoạt động.
 • Xây dựng, đề xuất cải tiến quy trình thống kê tổng hợp dựa trên việc cập nhật những tiến bộ công nghệ và xu hướng ngành.
 • Phụ trách quản lý và điều phối hoạt động kho thuốc, đảm bảo chất lượng và số lượng hàng hóa.
 • Quản lý và triển khai chiến lược thu mua hiệu quả, đưa ra các giải pháp giảm chi phí thu mua.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Requirement

 • Giới tính: Nam/Nữ.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Tài chính, Kế toán, Phân tích, Kinh tế, ...
 • Hiểu biết về công nghệ, quy trình sản xuất kinh doanh của Công ty, các nguyên tắc, thông lệ, chuẩn mực, luật và quy định kế toán.
 • Có kiến thức về phân tích và dự báo dữ liệu, quản lý chuỗi cung ứng.
 • Tiếng Anh cơ bản.

Required skills

Related Jobs