4.5

Talentbold

Add a review
  • Share:

Talentbold Components Overview

  • Company Size > 50-100
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since 2020
  • Sectors

Company Description

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng

Office Photos

Active Jobs From Talentbold