maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Quản lý tuyển dụng

Talentbold Hiring thao tác dành cho bộ phận yêu cầu tuyển dụng

Talentbold Hiring thao tác dành cho bộ phận yêu cầu tuyển dụng

Khi có nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực thường các bộ phận có nhu cầu tuyển thêm sẽ trực tiếp đưa ra đề xuất tuyển dụng. Thấu hiểu được điều đó Talentbold Hiring mang đến cho người dùng tính năng tích hợp các bộ phận có yêu cầu tuyển dụng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ phận trong việc tuyển thêm người mà không làm ảnh hưởng tới vai trò chuyên môn.

Talentbold Hiring cung cấp cho bộ phận yêu cầu tuyển dụng các thao tác sau đây để việc tuyển dụng đạt hiệu quả cao nhất:

Để thực hiện các thao tác dành cho bộ phận yêu cầu tuyển dụng, người dùng cần đăng nhập vào phần mềm Talentbold Hiring, tại mục Quản lý tuyển dụng ở menu phía bên trái màn hình, nhấp chọn Đơn vị yêu cầu tuyển dụng – DEPT (CRO).

sau đây là hướng dẫn chi tiết các thao tác dành cho bộ phận yêu cầu tuyển dụng, thuộc phân hệ Đơn vị yêu cầu tuyển dụng – DEPT (CRO):

1. Tạo lập phòng ban yêu cầu tuyển dụng

Tại giao diện chính của phân hệ Đơn vị yêu cầu tuyển dụng – DEPT (CRO), nhấp chọn mục Tạo phòng ban yêu cầu. Trong giao diện vừa được mở ra, nhấp chọn + Add Organization, khi đó một form mẫu sẽ xuất hiện yêu cầu người dùng nhập thông tin bộ phận yêu cầu tuyển dụng cần tạo. Các thông tin người dùng cần điền gồm có:

 • Tên tổ chức: tên bộ phận ứng viên sẽ làm việc khi trúng tuyển

 • Emai: email nhận thông tin trong quá trình tuyển dụng

 • CRO quản lý: tên bộ phận yêu cầu tuyển dụng

Sau khi điền xong các thông tin trên thì nhấp chọn Save.

2. Tạo đơn yêu cầu tuyển dụng 

Việc đầu tiên bộ phận yêu cầu tuyển dụng cần làm để thông báo cho bộ phận HR và các bộ phận có liên quan biết nhu cầu tuyển dụng trong thời gian tới của họ là lập đơn yêu cầu tuyển dụng, sau đó gửi Ban lãnh đạo phê duyệt.

Để tạo đơn yêu cầu tuyển dụng, người dùng cần vào chuyên mục Quản lý tuyển dụng, nhấp chọn Đơn vị yêu cầu tuyển dụng – DEPT (CRO), kế tiếp chọn mục Tạo yêu cầu tuyển dụng. Màn hình giao diện xuất hiện một form mẫu để người dùng nhập thông tin yêu cầu tuyển dụng:

 • Vị trí tuyển: chức danh vị trí cần tuyển dụng

 • Tên tổ chức: chọn tên bộ phận phù hợp trong danh sách có sẵn

 • Dịch vụ: lựa chọn đơn vị phù hợp trong danh mục có sẵn

 • CRO phụ trách: chọn theo danh mục có sẵn

 • Lĩnh vực: thể hiện chuyên môn của vị trí cần tuyển

 • Ngôn ngữ: ngoại ngữ ứng viên cần phải có

 • Địa điểm: nơi ứng viên trúng tuyển sẽ làm việc

 • Trạng thái: lựa chọn theo danh mục có sẵn


Sau khi nhập đầy đủ các trường thông tin trong form yêu cầu thì nhấp chọn Save.

3. Quản lý hồ sơ các đơn vị tuyển dụng nội bộ và bên ngoài gửi đến

Để quá trình tuyển dụng đạt hiệu quả, bộ phận yêu cầu tuyển dụng cần phối hợp với bộ phận HR quản lý và theo dõi số lượng hồ sơ ứng viên nhận được.

Người dùng cần vào chuyên mục Quản lý tuyển dụng, nhấp chọn Đơn vị yêu cầu tuyển dụng – DEPT (CRO), kế tiếp chọn mục Quản lý hồ sơ gửi đơn vị tuyển dụng. Giao diện vừa được mở ra thể hiện trạng thái đơn hàng tuyển dụng, đơn hàng tuyển dụng ở đây được hiểu là yêu cầu tuyển dụng.

Ngoài thông tin về đơn hàng tuyển dụng (thông tin trong đơn hàng chính là thông tin người dùng đã nhập trong đơn yêu cầu tuyển dụng), giao diện còn thể hiện tình trạng đơn hàng đã được gán cho ESS nào hay chưa, ngày gán và số HS.

Người dùng có thể chọn xem toàn bộ thông tin đơn hàng hoặc chọn các từ khóa thích hợp để lọc đơn hàng theo yêu.

4. Xem hồ sơ bộ phận tuyển dụng gửi

Bộ phận HR sẽ chọn ra một số hồ sơ ứng viên phù hợp để gửi cho bộ phận yêu cầu tuyển dụng xem xét, đánh giá nhằm chọn ra ứng viên tham dự phỏng vấn.

Để xem hồ sơ các ứng viên do bộ phận tuyển dụng gửi đến, người dùng vào chuyên mục Quản lý tuyển dụng, nhấp chọn Đơn vị yêu cầu tuyển dụng – DEPT (CRO), kế đến chọn mục Xem hồ sơ bộ phận tuyển dụng gửi. 

Tại giao diện vừa xuất hiện, người dùng có thể tìm thấy thông tin về ứng viên, thông tin tuyển dụng, ngày báo cáo và nội dung báo cáo.

5. Cập nhật thông tin ứng viên về lịch phỏng vấn

Sau khi đã xem hồ sơ ứng viên do ESS gửi đến, bộ phận yêu cầu tuyển dụng cần nhanh chóng xem xét và phải hồi và đề nghị thời gian phỏng vấn.

Để cập nhật thông tin ứng viên liên quan đến lịch phỏng vấn, người dùng cần vào chuyên mục Quản lý tuyển dụng, nhấp chọn Đơn vị yêu cầu tuyển dụng – DEPT (CRO), kế đến chọn mục Cập nhật thông tin ứng viên đã nhận.

Trong giao diện vừa được mở ra thể hiện các thông tin liên quan đến ứng viên, ESS phụ trách tuyển dụng, thời gian tiến hành phỏng vấn, đó là lần phỏng vấn thứ mấy…

6. Báo cáo tháng các yêu cầu tuyển dụng

Định kỳ bộ phận yêu cầu tuyển dụng cũng phải lập báo cáo về kết quả các yêu cầu tuyển dụng đã đề xuất. 

Để truy cập vào báo cáo tháng các yêu cầu tuyển dụng, người dùng cần vào chuyên mục Quản lý tuyển dụng, nhấp chọn Đơn vị yêu cầu tuyển dụng – DEPT (CRO), kế đến chọn mục Báo cáo tháng yêu cầu tuyển dụng. Tại giao diện vừa được mở ra chọn tháng và năm cần xem báo cáo rồi nhấp chọn Thực hiện.

Phần mềm tuyển dụng TalentBold Hiring sẽ ngay lập tức thống kê các số liệu liên quan đến yêu cầu tuyển dụng theo từng ngày trong tháng với các nội dung sau:

 • Ngày: các ngày trong tháng báo cáo 

 • Số HĐ và khởi tạo: số lượng yêu cầu tuyển dụng bộ phận yêu cầu đã tạo

 • Số đơn hàng up: số lượng yêu cầu tuyển dụng được Ban lãnh đạo chấp nhận

 • Số hồ sơ ESS đã gửi: thể hiện số hồ sơ bộ phận xử lý tuyển dụng đã gửi cho bộ phận yêu cầu tuyển dụng

 • Số hồ sơ đã gửi khách: thể hiện số lượng hồ sơ đã gửi khách

7. Báo cáo năm các yêu cầu tuyển dụng

Để truy xuất báo cáo năm các yêu cầu tuyển dụng, người dùng cần vào chuyên mục Quản lý tuyển dụng, nhấp chọn Đơn vị yêu cầu tuyển dụng – DEPT (CRO), kế đến chọn mục Báo cáo năm yêu cầu tuyển dụng. Tại giao diện vừa được mở ra chọn năm cần xem báo cáo rồi nhấp chọn Thực hiện.

Các thông tin được phần mềm liệt kê trong báo cáo năm bao gồm các thông tin tương tự như báo cáo theo tháng: số HĐ và khởi tạo, số đơn hàng up, số hồ sơ ESS đã gửi, số hồ sơ đã gửi khách. Khác biệt duy nhất là báo cáo năm thể hiện số liệu theo 12 tháng trong năm.

Các hướng dẫn thao tác sử dụng Talentbold Hiring cho bộ phận yêu cầu tuyển dụng trong bài viết này sẽ giúp người dùng dễ dàng hoàn thành các công việc liên quan đến tuyển dụng. Qua đó, thời gian dành cho các công việc chuyên môn chính sẽ không bị ảnh hưởng.

Có thể bạn quan tâm:
Hướng dẫn sử dụng cấu hình Talentbold Hiring
Hướng dẫn sử dụng Talentbold Hiring, thao tác dành cho nhân viên HR
Hướng dẫn sử dụng phần mềm TalentBold Hiring trong vai trò Ban Giám Đốc
Hướng dẫn sử dụng Talentbold Hiring, thao tác dành cho Headhunter

Chi tiết liên hệ:
Talentbold - We bold your talents
Hotline: 077 259 1080
Mail: sales@talentbold.com
Add: Tầng 10, CIT Building, Ngõ 15 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội


talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng