maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Tạo Hồ sơ Online

Tạo CV online Chuyên nghiệp

Tạo CV online Chuyên nghiệp

Công cụ tạo một CV online chuyên nghiệp cho phép bạn "Vừa tạo, vừa nhìn" hơn 100 mẫu CV thiết kế phù hợp với bạn đã được ra mắt tại MegaCEO.com. Với chưa đến 5 phút, giờ đây bạn có thể tạo và nhìn được ngay CV của mình mà không mất công sức thiết kế và bố trí nội dung trong bản CV.


Bắt đầu tạo CV online với đường link dưới đây và chọn mục Editor để soạn thảo: 
http://megaceo.com/resume-editor/CustomResume.aspx?Demo=1#kwan
  • - Xem thử 200 mẫu CV khác (hãy chọn mục Themes)
  • - Muốn lưu 1 bản CV của mình vào máy tính, hãy chọn chức năng To Pdf hay To Word
Không chỉ tạo CV bằng phần mềm chuyên nghiệp, bạn có thể ứng tuyển việc làm chỉ với 1 click, tìm kiếm những Nhà tuyển dụng bạn quan tâm và "đặt chỗ một việc làm" tại Doanh nghiệp đó để khi có việc phù hợp, nhà tuyển dụng sẽ ưu tiên mời bạn trước tiên bằng chức năng Đăng ký Tài khoản tại MegaCEO.com  

Chúc bạn có bản CV đẹp & may mắn!
HRchannels Team


 

talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng