4.5

TẬP ĐOÀN APG VIỆT NAM

Add a review
  • Share:

TẬP ĐOÀN APG VIỆT NAM Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 4
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors CNTT-Phần mềm ,

Company Description

 TẬP ĐOÀN APG VIỆT NAM bao gồm các công ty con hoạt động trên các lĩnh vực Vận tải, Xây dựng, Phần mềm, Du lịch – Khách sạn, Bảo vệ an ninh... Trong đó Công ty Cổ phần Hikari VIệt Nam là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách - chuyên đưa đón chuyên gia và công nhân cho các nhà máy: Samsung Thái Nguyên - Bắc Ninh, Microsoft, Canon, Panasonic...

Office Photos

Active Jobs From TẬP ĐOÀN APG VIỆT NAM