4.5

Tập đoàn Hà Đô

Add a review
  • Share:

Tập đoàn Hà Đô Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Đồ gỗ/Nội thất ,

Company Description

 Là Doanh nghip nhà nước thuc B Quc phòng được C phn hóa năm 2005, Tp đoàn là nhà đu tư chuyên nghip v Bt đng sn, khách sn, văn phòng các khu Resort, khu ngh dưỡng…thi công các công trình công nghip dân dng, giao thông thy li…Khu hiu ca Tp đoàn là: “Sáng to, đi mi, phát trin”… Do nhu cu sn xut kinh doanh, phát trin m rng chúng tôi cn tuyn thêm các v trí sau:

Office Photos

Active Jobs From Tập đoàn Hà Đô