Management software comprehensive recruitment

Lead based on Cloud, no installation, high security and easy to use anytime, anywhere

Thế nào là tài khoản cho một công ty, dùng để làm gì?

Tài khoản của công ty sử dụng cho việc quản lý đăng tuyển, ứng viên ứng tuyển.

  • Sử dụng để đăng job online,Quản lý job, ứng viên ứng tuyển..
  • Tìm kiếm ứng viên phù hợp trong kho dữ liệu talentbold hiring, mở và xem, lưu trữ hồ sơ ứng viên;
  • Có thể nâng cấp tạo sử dụng cho talentbold hiring(quản lý tuyển dụng);
  • Đăng tin việc làm và sử dụng chương trình tiến cử nhân tài khi sử dụng quản lý tuyển dụng.

Liên hệ với chúng tôi để sẵn sàng sử dụng Talentbold trong vòng 24h

Hotline: (84) 077 259 1080 - Email: support@Talentbold.com

Liên hệ ngay