The Nominate talent for get big prize.

Join the first nomination talent network in Vietnam

The Solution recruitment through nominate talent Talentbold-hiring network

What is nomination talent?

Is a program to help businesses find candidate resources through the network of HR freelancers to propose and recommend potential candidates.

HR FREELANCER

TalentBold Hiring builds a network of HR Freelancer to connect with businesses/employers all over the world.

Talent-Hunting: A platform to create the values ​​and recognize the role of a team of freelance professionals.

 • • Completely free Registration
 • • No KPI pressure
 • • Work from home, anytime, anywhere
 • • Unlimited income
Vị trí Nhân viên Trưởng phòng Giám Đốc
Commission (VNĐ) 2.000.000 4.000.000 5.000.000

Why you should join theTalent-Hunting?

 • 1- Availability of customers, plentiful from many fields
 • 2- Clear and transparent Talent-Hunting policy with Freelancer
 • 3- The commitment to information security comes from TalentBold Hiring

HR Freelancer working process on Talent-Hunting:

 • Step 1: Sign up for an HR Freelancer account on Talent-Hunting
 • Step 2: Fill in complete information in HR Freelancer profile
 • Step 3: Select a suitable Job to nominate candidates
 • Step 4: Send your CV to the Employer
 • Step 5: Receive feedback on recommended candidates from businesses
 • Step 6: Support interviewing candidates (if required)
 • Step 7: Receive commissions according to the position of successful nominees. Completed work.
Hướng dẫn đăng ký tài khoản làm cộng tác viên headhunter tại TalentBold
Bạn là một chuyên viên tuyển dụng hoặc chỉ đơn giản bạn yêu thích nghề nhân sự và muốn gia tăng mức thu nhập thì hãy tham gia vào mạng Tiến cử nhân tài của chúng tôi với tên gọi Talent-Hunting.
Read Articles
Kỹ năng giải quyết vấn đề trong công việc
Nhận biết người có khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt, hiệu quả luôn được nhà tuyển dụng đặt ra khi tìm kiếm ứng viên. Làm sao nhận biết đúng ứng viên có năng lực này, quân sư TalentBold sẽ bật mí tất tần tật đến quý doanh nghiệp ngay bây giờ.
Read Articles
Đề xuất tiến cử ứng viên cho Nhà tuyển dụng
Hướng dẫn Đề xuất tiến cử ứng viên cho Nhà tuyển dụng
Read Articles
Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ Chuyên gia Tiến Cử Nhân Tài
Nhằm giải đáp những thắc mắc của khách hàng về vấn đề này, TalentBold quyết định dành riêng bài viết này để hướng dẫn chi tiết cách hoàn thiện hồ sơ Chuyên gia Tiến Cử Nhân Tài.
Read Articles
Hướng dẫn liên hệ, tương tác & Chat với nhà tuyển dụng
Để thành công tiến cử nhân tài, Chuyên gia Tiến Cử cần nắm được đầy đủ các bước trong quy trình vận hành của chương trình Talent-Hunting.
Read Articles

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Post recruitment. Instant candidate connection. Building a brand of professional recruiters

- Xem chi tiết Quy trình đăng ký tài khoản Làm cộng tác viên Headhunter miễn phí trên TalentBold hunting tại đây: https://talentbold.com/huong-dan-dang-ky-tai-khoan-lam-cong-tac-vien-headhunter-tai-talentbold-736-ns
- Bạn có thể xem quy trình và lợi ích của Chuyên gia tiến cử nhân tài tại link: https://talentbold.com/tien-cu-nhan-tai
Hỗ trợ thêm: Hotline 08 3636 1080
Không, bạn có thể tham gia làm cộng tác viên headhunter hoàn toàn miễn phí trên TalentBold-Hunting Network.

Sau khi đăng ký và đăng nhập tài khoản chuyên gia/ Cộng tác viên thành công. Bạn sẽ có danh sách các việc làm trong Dashboard đợi chuyên gia tiến cử. Quy trình tiến cử nhân tài gồm các bước:

Bước 1: Lựa chọn các việc làm mà bạn muốn tham gia và Chọn tiến cử trong list công việc
Bước 2: Đợi Nhà tuyển dụng duyệt hồ sơ chuyên gia của bạn để Chấp nhận hay từ chối Hồ sơ chuyên gia của bạn. Để duyệt nhanh, bạn có thể gọi điện trưc tiếp đến số điện thoại mà bạn được cấp để báo nhà tuyển dụng duyệt và ký hợp đồng cộng tác viên headhunter. Hãy đảm bảo bạn đã ký hợp đồng để nhà tuyển dụng chắc chắn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán và bảo mật, chấp nhận hồ sơ bạn tiến cử trong 12 tháng.
Bước 3: Khi nhà tuyển dụng duyệt chấp nhận, bạn sẽ nhìn được trạng tháng Đã duyệt,  bạn có thể vào list các job được Nhà tuyển dụng chấp nhận để đề cử ứng viên
Bước 4: Đề cử ứng viên
Bước 5: Hệ thống gửi mail cho Ứng viên bạn đề cử để chờ ứng viên đó xác nhận. Hãy gọi cho ứng viên bạn đề cử, để báo ứng viên xác nhận Bạn, là cộng tác viên Headhunter duy nhất hợp lệ tiến cử ứng viên cho Doanh nghiệp.
Bước 6: Sau khi ứng viên xác nhận, nhà tuyển dụng có thể xem hồ sơ của bạn đề cử và tổ chức phỏng vấn

 
Có. Sau khi nhà tuyển dụng xem được hồ sơ bạn tiến cử và tổ chức lịch phỏng vấn. Bạn, cộng tác viên headhunter sẽ nhận được thông báo trên phần mềm về lịch phỏng vấn, kết quả phỏng vấn ứng viên. Bạn sẽ trao đổi với ứng viên và xác nhận lịch phỏng vấn qua phần mềm. Nhà tuyển dụng sẽ cập nhật kết quả phỏng vấn/ thư mời làm việc với ứng viên để bạn và ứng viên biết kết quả phỏng vấn.
 
Tiền thanh toán tiến cử nhân tài thành công cho doanh nghiệp được TalentBold hunting trả cho bạn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
 1. Bạn đã ký hợp đồng Chuyên gia/ Cộng tác viên headhunter với doanh nghiệp. Ứng viên bạn tiến cử đã trúng tuyển và đi làm tại Doanh nghiệp
 2. Được Doanh nghiệp xác nhận là ứng viên đã đi làm và Xác nhận trên phần mềm để TalentBold kích hoạt chế độ trả thưởng cho bạn
 3. Sau khi Talentbold nhận thông tin xác nhận ứng viên đi làm, theo hợp đồng Doanh nghiệp sẽ chuyển tiền cho bạn theo số tài khoản Ngân hàng bạn đăng ký.
Khi bạn đề cử ứng viên cho Doanh nghiệp, Doanh nghiệp chỉ xem được thông tin báo cáo (report) mà bạn làm về ứng viên đề xuất. Doanh nghiệp chưa có thông tin liên hệ, hồ sơ của ứng viên. Chỉ khi ứng viên của bạn xác nhận BẠN là NHÀ TIẾN CỬ DUY NHẤT cho doanh nghiệp và chỉ đi làm cho Doanh nghiệp khi Doanh nghiệp chấp nhận QUY TẮC XÁC NHẬN NÀY CỦA ỨNG VIÊN, khi đó Doanh nghiệp mới xem được đầy đủ hồ sơ ứng viên. Nếu doanh nghiệp tuyển dụng ứng viên này, và ứng viên này tuân thủ bạn là Chuyên gia tiến cử Duy nhất, thì trong vòng 6 tháng, khi ứng viên đi làm cho doanh nghiệp, Doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán phí tiến cử nhân tài mà bạn đã đề xuất.
 
Bạn có thể khởi kiện nhà tuyển dụng đã vi phạm quy tắc đã ký kết với TalentBold về việc thực thi nghĩa vụ với chuyên gia. Hoặc Danh sách các nhà tuyển dụng vi phạm quy chế hợp đồng tiến cử nhân tài sẽ được TalentBold gửi đến các Chuyên gia biết trong Black List/ Hoặc TalentBold sẽ ngừng các chương trình Tiến cử Nhân tài của Doanh nghiệp theo quy định.
 
Có. TalentBold sẽ cung cấp hệ thống công nghệ để Chuyên gia có thể thực hiện các nghiệp vụ tiến cử nhân tài cho doanh nghiệp tốt nhất, bao gồm nhưng không giới hạn các chức năng như:
 • Kho lưu trữ ứng viên cho riêng mỗi chuyên gia để thuận tiền lưu và tìm kiếm, đề xuất cho các job khác nhau
 • Lịch sử phỏng vấn ứng viên
 • Công cụ chat trực tiếp với doanh nghiệp
 • Công nghệ Matching và chấm điểm đề xuất ứng viên tự động Mô tả Công việc với Kho dữ liệu CV ứng viên của bạn….
 • Hỗ trợ Đào tạo kỹ năng Phỏng vấn; headhunting,...
Bạn có thể xem hướng dẫn tại link https://talentbold.com/tien-cu-nhan-tai hoặc liên hệ để được trợ giúp: Hotline miền Bắc: (+84) 08.3636.1080 - Hotline miền Nam: (+84) 077.259.1080
 
Để đảm bảo quyền lợi cho Chuyên gia và Doanh nghiệp khi hợp tác Tiến Cử Nhân Tài. Chuyên gia và Doanh nghiệp xác nhận rằng, khi tham gia chương trình Tiến Cử Nhân Tài là đồng ý thỏa thuận sau được cung cấp từ TalentBold. Mọi chuyên gia, để đảm bảo quyền lợi của mình, cần tiến hành ký kết thỏa thuận này với Doanh nghiệp trước khi tiến hành đề cử ứng viên.
Thỏa thuận như sau:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

 
HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN THUÊ CHUYÊN GIA TIẾN CỬ NHÂN TÀI
TALENTBOLD-HUNTING
Số:      /HĐCG-DN/2021

- Căn cứ qui định tại Bộ Luật Dân Sự. 
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên.
 
Hôm nay, ngày ……. tháng ………. năm 2021
 
Hai bên gồm :
BÊN A (BÊN THUÊ CHUYÊN GIA): CÔNG TY ……………………………………………
Địa chỉ: ……………………..
Điện thoại: ………………….
Đại diện: Ông / Bà:…………………………………………………..
Chức vụ : Giám đốc.
MST: ……………………….
 
BÊN A (BÊN CHUYÊN GIA):  …………………………………………………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………
Email: ………………………………………………….
Website:
Đại diện: Ông / Bà ………………………………………………………………………………………
Chức vụ : ………………
Loại hình: Cá nhân………………… / Doanh nghiệp…………………..
MST: ………………………………………………………………………………………………..
 
Xét rằng :

- Bên A là một doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự. Chúng tôi có nhu cầu hợp tác với các chuyên gia có năng lực và chuyên môn phù hợp cùng hợp tác phát triển mảng Tiến Cử Nhân Tài bao gồm tìm kiếm, tư vấn, kết nối và thẩm định và đề cử Nhân sự trên Chuyên mục Tiến Cử Nhân Tài tại TalentBold Hunting Network.
- Bên A, bằng việc lựa chọn hình thức đăng tuyển Tiến Cử Nhân Tài, chấp nhận các điều khoản và không hủy ngang theo hợp đồng này, được công bố bởi TalentBold.
- Bên A, chấp nhận mức thưởng như đã thiết lập cho chuyên gia trong mục đăng tuyển và mức thưởng cho chuyên gia.
 
- Bên B là cá nhân, doanh nghiệp cam kết có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và có đủ tư cách pháp lý cũng như mong muốn được thực hiện các công việc phù hợp với chuyên môn của mình gồm tìm kiếm, tư vấn, kết nối và thẩm định Nhân sự cao cấp mà bên A triển khai. 
- Bên B, dưới sự đảm bảo pháp lý của mình, được khuyến nghị tiến hành ký kết mẫu hợp đồng này trước khi tiến cử ứng viên cho bên A làm cơ sở pháp lý thực hiện hợp đồng. 
Theo đó, sau khi trao đổi, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký hợp đồng này với các điều khoản cụ thể như sau:
 
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
 
1.1. Bên A thuê và Bên B đồng ý đảm nhận thực hiện các công việc được nêu trong mục  “Mô tả công việc & Quy trình làm việc” theo quy trình như sau:
Bước 1: Tìm hiểu nhu cầu và các tiêu chí của các vị trí đang cần Tiến Cử Nhân Tài mà Bên A cung cấp trên sàn giao dịch của https://talentbold.com/viec-lam-tien-cu-nhan-tai
Bước 2: Tiến hành Tìm kiếm, thẩm định và Tiến Cử Nhân Tài trực tiếp cho bên A theo mỗi yêu cầu tuyển dụng.
 • Tìm kiếm: Bên B tìm kiếm thông tin dự án bằng các phương pháp kết hợp, theo mối quan hệ chuyên gia
 • Đánh giá: Bên B đánh giá sự phù hợp của ứng viên dựa vào kinh nghiệm và bản mô tả công việc. Làm bản Đánh giá Ứng viên gửi kèm Hồ sơ ứng viên chi tiết cho Khách hàng của chúng tôi xem xém, lựa chọn phỏng vấn qua hệ thống phần mềm Tiến Cử Nhân Tài sau khi đã được bên A chấp nhận là Chuyên gia.
 • Đề cử: Sau những quy trình trên, Bên B sẽ gửi cho bên A những Ứng viên được coi là phù hợp nhất để Doanh nghiệp thẩm định và tổ chức phỏng vấn qua hệ thống. Khi bên B đề xuất ứng viên, hệ thống sẽ gửi thư xác nhận cho ứng viên, qua đó ứng viên sẽ xác nhận/ hoặc không xác nhận bên B là nhà đề cử hợp lý duy nhất cho Khách hàng của chúng tôi. Nếu ứng viên xác nhận, khách hàng của chúng tôi sẽ chấp nhận ứng viên bạn đề cử là hợp lệ và duy nhất.
 • Tổ chức phỏng vấn: khi được Doanh nghiệp lựa chọn phỏng vấn, ứng viên sẽ được xác nhận là do bên B tiến cử và Bên B có nghĩa vụ kết hợp với Doanh nghiệp tổ chức phỏng vấn ứng viên khi có yêu cầu
 • Nhận thưởng: Khi ứng viên được bên B tiến cử mà được phỏng vấn thành công, được doanh nghiệp mời làm việc và đã tham gia làm việc tại Doanh nghiệp thì ứng viên được coi là đã Tiến cử Thành công. Bên A sẽ trao thưởng Tiến Cử Nhân Tài với mức thưởng như đã công bố cho bên B theo tiến trình làm việc của ứng viên khi có xác nhận từ ứng viên và doanh nghiệp.
1.2. Các công việc Tiến cử Nhân tài bên B được phép tham gia tại:  https://talentbold.com/viec-lam-tien-cu-nhan-tai

ĐIỀU 2: TIỀN CÔNG VÀ CÁC HỖ TRỢ KHÁC 
 
2.1. Tiền công:
 
Tiền công mà Bên A sẽ thanh toán cho Bên B để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 dựa vào mỗi công việc được bên B tiến cử Nhân sự thành công cho bên A. Tiền công được trả cho bên B đã bao gồm 10% VAT. 

Bên A sẽ thanh toán cho bên B 50% tiền thưởng sau khi ứng viên được giới thiệu vượt qua thời hạn thử việc 30 ngày và 50% còn lại khi ứng viên được mời làm việc chính thức tại bên A. Bên A sẽ thay mặt bên B, khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân từ các khoản thưởng mà bên B thực hiện cho cơ quan thuế theo quy định hiện hành.

2.2. Các hỗ trợ khác từ Bên A:
 
Ngoài khoản tiền công nêu trên, Bên A sẽ không có trách nhiệm hỗ trợ các khoản phí cố  định nào khác cho bên B ngoại trừ các dự án đặc biệt
 
ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
 
3.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A:
 - Đưa thông tin Tuyển dụng của Doanh nghiệp qua hình thức Tiến Cử Nhân Tài lên chuyên mục Tiến cử Nhân tài để cộng đồng chuyên gia tiến cử https://talentbold.com/viec-lam-tien-cu-nhan-tai
- Chịu mọi trách nhiệm về tin tức mình đăng tuyển. Miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý về tin đăng tuyển đối với Talentbold
- Ký hợp đồng này với Chuyên gia để đảm bảo quyền lợi cho bên B
- Kết hợp với bên B xác nhận Chương trình Tiến cử Nhân tài thành công để làm cơ sở thanh toán ứng viên trúng tuyển 
- Thanh toán đầy đủ tiền công Tiến Cử Nhân Tài cho Bên B theo hợp đồng
- Chấp nhận thanh toán tiền thưởng tiến cử Nhân tài cho bên B trong vòng 12 tháng nếu tuyển ứng viên mà được bên B đề cử hợp lệ. 
 
3.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B:
 
- Được hưởng phí Tuyển dụng khi thực hiện thành công Tiến Cử Nhân Tài như phần thưởng đã và hợp đồng đã được bên A công bố, ký kết.
- Hoàn thành công việc do mình đảm nhận với chất lượng cao nhất. Chịu trách về công việc do mình thực hiện. 
- Không chia sẻ hoặc làm lộ thông tin của khách hàng khi được bên A cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà chưa có sự đồng ý của bên A bằng văn bản. 
-  Phối hợp với bên A thực hiện sắp xếp phỏng vấn ứng viên khi có yêu cầu.
- Phối hợp với bên A chăm sóc, kiểm tra, xác thực thông tin ứng viên trúng tuyển và ngày ứng viên đi làm để làm căn cứ thanh toán cho bên B theo quy định.
- Được bảo lưu và được bên A thanh toán phí Tiến cử Nhân tài cho ứng viên 12 tháng kể từ ngày bên B đề cử ứng viên hợp lệ.
 
ĐIỀU 4: CÁC THỎA THUẬN KHÁC 
 
4.1. Hai bên cam kết bảo mật mọi thông tin liên quan đến hợp đồng này, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước yêu cầu.
 
4.2. Trong những trường hợp có lý do chính đáng, hai bên có thể thỏa thuận tạm ngưng hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Khi đó, bên muốn chấm dứt/tạm ngưng phải thông báo cho bên kia chậm nhất là 1 tháng trước khi muốn chấm dứt hay tạm ngưng.
 
ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
 
Hai bên cam kết hoàn toàn tự nguyện khi ký kết và thực hiện nghiêm túc hợp đồng này. Mọi sự thay đổi, bổ sung chỉ có giá trị khi được sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên. 
 
Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, hai bên sẽ gặp gỡ để trao đổi cùng giải quyết trên tinh thần thương lượng, hợp tác. Nếu không tự giải quyết được sẽ đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên.
 
Hai bên thừa nhận rằng luật áp dụng của hợp đồng này là luật Việt nam. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày ký và tự hết hạn nếu không được ký hợp đồng gia hạn tiếp theo. Hợp đồng được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt có hiệu lực như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.
 
  Đại diện bên A                                                                                              Đại diện bên B
Để được chọn là chuyên gia uy tín cho Doanh nghiệp, bạn cần đính kèm Hồ Sơ CV Chuyên Gia của bạn khi đăng ký tài khoản. Hãy để nhà tuyển dụng biết năng lực và sự chuyên nghiệp của bạn. Khi bạn đề cử ứng viên, Nhà tuyển dụng sẽ xem Hồ sơ Chuyên gia của bạn trước khi chấp nhận Duyệt bạn là đối tác tham gia chương trình tiến cử nhân tài.
Việc gửi hồ sơ chất lượng, thông tin hỗ trợ ứng viên kịp thời, chất lượng ứng viên bạn đề cử chất lượng,… sẽ là yếu tố quan trọng giúp Nhà tuyển dụng ưu tiên nhận mọi ứng viên đề cử của bạn trong các job kế tiếp.