The Nominate talent for get big prize.

Join the first nomination talent network in Vietnam

The Solution recruitment through nominate talent Talentbold-hiring network

What is nomination talent?

Is a program to help businesses find candidate resources through the network of HR freelancers to propose and recommend potential candidates.

HR FREELANCER

TalentBold Hiring builds a network of HR Freelancer to connect with businesses/employers all over the world.

Talent-Hunting: A platform to create the values ​​and recognize the role of a team of freelance professionals.

 • • Completely free Registration
 • • No KPI pressure
 • • Work from home, anytime, anywhere
 • • Unlimited income
Vị trí Nhân viên Trưởng phòng Giám Đốc
Commission (VNĐ) 2.000.000 4.000.000 5.000.000

Why you should join theTalent-Hunting?

 • 1- Availability of customers, plentiful from many fields
 • 2- Clear and transparent Talent-Hunting policy with Freelancer
 • 3- The commitment to information security comes from TalentBold Hiring

HR Freelancer working process on Talent-Hunting:

 • Step 1: Sign up for an HR Freelancer account on Talent-Hunting
 • Step 2: Fill in complete information in HR Freelancer profile
 • Step 3: Select a suitable Job to nominate candidates
 • Step 4: Send your CV to the Employer
 • Step 5: Receive feedback on recommended candidates from businesses
 • Step 6: Support interviewing candidates (if required)
 • Step 7: Receive commissions according to the position of successful nominees. Completed work.
Hướng dẫn đăng ký tài khoản HR Freelancer
Bạn là một chuyên viên tuyển dụng hoặc chỉ đơn giản bạn yêu thích nghề nhân sự và muốn gia tăng mức thu nhập thì hãy tham gia vào mạng Tiến cử nhân tài của chúng tôi với tên gọi Talent-Hunting.
Read Articles
Đề xuất tiến cử ứng viên cho Nhà tuyển dụng
Hướng dẫn Đề xuất tiến cử ứng viên cho Nhà tuyển dụng
Read Articles
Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ Chuyên gia Tiến Cử Nhân Tài
Nhằm giải đáp những thắc mắc của khách hàng về vấn đề này, TalentBold quyết định dành riêng bài viết này để hướng dẫn chi tiết cách hoàn thiện hồ sơ Chuyên gia Tiến Cử Nhân Tài.
Read Articles
Hướng dẫn liên hệ, tương tác & Chat với nhà tuyển dụng
Để thành công tiến cử nhân tài, Chuyên gia Tiến Cử cần nắm được đầy đủ các bước trong quy trình vận hành của chương trình Talent-Hunting.
Read Articles
Hướng dẫn nhận dự án, việc làm tiến cử
Tiếp nối bài viết “Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ Chuyên gia Tiến Cử Nhân Tài”, bài viết lần này của TalentBold sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết cách nhận dự án, jobs ứng cử trên tài khoản.
 
Read Articles

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Post recruitment. Instant candidate connection. Building a brand of professional recruiters

Tất cả mọi người có khả năng, nhận biết một ứng viên phù hợp để đề cử cho Job đều có thể tham gia chương trình tiến cử nhân tài. Để là một chuyên gia tiến cử thành công, bạn cần am hiểu về các yêu cầu của một vị trí tuyển dụng và kỹ năng đánh giá một ứng viên đáp ứng trọn vẹn cho tiêu chí tuyển dụng đó. Thường các chuyên gia có kỹ năng về Nhân sự, những nhà Quản lý là những người có khả năng thành công cao nhất khi tham gia là chuyên gia tiến cử nhân tài HR freelancer của TalentBold Hunting Network.
 
Để được chọn là chuyên gia uy tín cho Doanh nghiệp, bạn cần đính kèm Hồ Sơ CV Chuyên Gia của bạn khi đăng ký tài khoản. Hãy để nhà tuyển dụng biết năng lực và sự chuyên nghiệp của bạn. Khi bạn đề cử ứng viên, Nhà tuyển dụng sẽ xem Hồ sơ Chuyên gia của bạn trước khi chấp nhận Duyệt bạn là đối tác tham gia chương trình tiến cử nhân tài.
Việc gửi hồ sơ chất lượng, thông tin hỗ trợ ứng viên kịp thời, chất lượng ứng viên bạn đề cử chất lượng,… sẽ là yếu tố quan trọng giúp Nhà tuyển dụng ưu tiên nhận mọi ứng viên đề cử của bạn trong các job kế tiếp.
 
Bạn có thể xem quy trình và lợi ích của Chuyên gia tiến cử nhân tài tại link: https://talentbold.com/tien-cu-nhan-tai
Xem chi tiết Quy trình đăng ký tài khoản Chuyên gia tại đây: https://talentbold.com/huong-dan-dang-ky-tai-khoan-hr-freelancer-736-ns
 
Trên danh sách mỗi việc làm cần tiến cử, bạn sẽ thấy số tiền hiển thị dành cho chuyên gia khi tiến cử thành công. TalentBold sẽ thu tiền tạm ứng xác nhận thanh toán cho bạn khi Doanh nghiệp kích hoạt chương trình đăng tuyển qua tiến cử nhân tài. Số tiền bạn nhận được từ doanh nghiệp là số tiền hiển thị trên mỗi việc làm trừ (-) đi 10% thuế thu nhập cá nhân của bạn mà TalentBold khấu trừ để đóng thuế thu nhập cá nhận giúp bạn.
 
Sau khi đăng ký và đăng nhập tài khoản chuyên gia thành công. Bạn sẽ có danh sách các việc làm đợi chuyên gia tiến cử. Quy trình tiến cử nhân tài gồm các bước:
Bước 1: Lựa chọn các việc làm mà bạn muốn tham gia và Chọn tiến cử
Bước 2: Đợi Nhà tuyển dụng duyệt hồ sơ chuyên gia của bạn để Chấp nhận hay từ chối Hồ sơ chuyên gia của bạn
Bước 3: Khi nhà tuyển dụng duyệt chấp nhận, bạn vào list các job được Nhà tuyển dụng chấp nhận để đề cử ứng viên
Bước 4: Đề cử ứng viên
Bước 5: Hệ thống gửi mail cho Ứng viên bạn đề cử để chờ ứng viên đó xác nhận
Bước 6: Sau khi ứng viên xác nhận, nhà tuyển dụng có thể xem hồ sơ của bạn đề cử và tổ chức phỏng vấn
 
Có. Sau khi nhà tuyển dụng xem được hồ sơ bạn tiến cử và tổ chức lịch phỏng vấn. Bạn sẽ nhận được thông báo trên phần mềm về lịch phỏng vấn, kết quả phỏng vấn ứng viên. Bạn sẽ trao đổi với ứng viên và xác nhận lịch phỏng vấn qua phần mềm. Nhà tuyển dụng sẽ cập nhật kết quả phỏng vấn/ thư mời làm việc với ứng viên để bạn và ứng viên biết kết quả phỏng vấn.
 
Tiền thanh toán tiến cử nhân tài thành công cho doanh nghiệp được TalentBold hunting trả cho bạn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
 1. Ứng viên bạn tiến cử đã trúng tuyển và đi làm tại Doanh nghiệp
 2. Được Doanh nghiệp xác nhận là ứng viên đã đi làm và Xác nhận trên phần mềm để TalentBold kích hoạt chế độ trả thưởng cho bạn
 3. Sau khi Talentbold nhận thông tin xác nhận ứng viên đi làm, trong vòng 3 ngày, TalentBold sẽ chuyển tiền cho bạn theo số tài khoản Ngân hàng bạn đăng ký.
Khi bạn đề cử ứng viên cho Doanh nghiệp, Doanh nghiệp chỉ xem được thông tin báo cáo (report) mà bạn làm về ứng viên đề xuất. Doanh nghiệp chưa có thông tin liên hệ, hồ sơ của ứng viên. Chỉ khi ứng viên của bạn xác nhận BẠN là NHÀ TIẾN CỬ DUY NHẤT cho doanh nghiệp và chỉ đi làm cho Doanh nghiệp khi Doanh nghiệp chấp nhận QUY TẮC XÁC NHẬN NÀY CỦA ỨNG VIÊN, khi đó Doanh nghiệp mới xem được đầy đủ hồ sơ ứng viên. Nếu doanh nghiệp tuyển dụng ứng viên này, và ứng viên này tuân thủ bạn là Chuyên gia tiến cử Duy nhất, thì trong vòng 6 tháng, khi ứng viên đi làm cho doanh nghiệp, Doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán phí tiến cử nhân tài mà bạn đã đề xuất.
 
Bạn có thể khởi kiện nhà tuyển dụng đã vi phạm quy tắc đã ký kết với TalentBold về việc thực thi nghĩa vụ với chuyên gia. Hoặc Danh sách các nhà tuyển dụng vi phạm quy chế hợp đồng tiến cử nhân tài sẽ được TalentBold gửi đến các Chuyên gia biết trong Black List/ Hoặc TalentBold sẽ ngừng các chương trình Tiến cử Nhân tài của Doanh nghiệp theo quy định.
 
Có. TalentBold sẽ cung cấp hệ thống công nghệ để Chuyên gia có thể thực hiện các nghiệp vụ tiến cử nhân tài cho doanh nghiệp tốt nhất, bao gồm nhưng không giới hạn các chức năng như:
 • Kho lưu trữ ứng viên cho riêng mỗi chuyên gia để thuận tiền lưu và tìm kiếm, đề xuất cho các job khác nhau
 • Lịch sử phỏng vấn ứng viên
 • Công cụ chat trực tiếp với doanh nghiệp
 • Công nghệ Matching và chấm điểm đề xuất ứng viên tự động Mô tả Công việc với Kho dữ liệu CV ứng viên của bạn….
 • Hỗ trợ Đào tạo kỹ năng Phỏng vấn; headhunting,...