maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Lương và Chế độ

Tìm hiểu về chế độ thai sản cho người lao động

Tìm hiểu về chế độ thai sản cho người lao động

Phụ nữ có một thiên chức rất lớn đó là “ làm mẹ “. Mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, lao động nữ phải đối mặt nhiều vấn đề về tâm lý, sức khỏe suốt quá trình mang thai và sau khi sinh con. Chính vì lẽ đó, chế độ thai sản đã ra đời. Quân sư TalentBold hôm nay sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu về chế độ thai sản cho người lao động mới nhất năm 2022.

Tuyển dụng việc làm hấp dẫn

1- Chế độ thai sản là gì?

Chế độ thai sản là một phần trong chế độ Bảo hiểm xã hội mà người sử dụng lao động đóng cho người lao động trong thời gian người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Tỷ lệ doanh nghiệp đóng bảo hiểm thai sản (nằm trong nhóm Ốm đau- thai sản của BHXH bắt buộc) là 3% trên mức lương đóng BHXH của từng người lao động.

Mục đích của chế độ thai sản nhằm bảo đảm thu nhập và sức khỏe cho lao động nữ khi mang thai, mang thai hộ, khi tránh thai hoặc triệt sản, khi sinh con, và cả trong quá trình nuôi dưỡng trẻ sơ sinh vì luật quy định áp dụng cho cả đối tượng là người mẹ nhờ mang thai hộ, và người chồng của lao động nữ đang nuôi con.

2- Điều kiện nhận chế độ thai sản

Ngoài việc phải thuộc 01 trong 06 nhóm đối tượng được hưởng chế độ thai sản theo điều Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

a. Lao động nữ mang thai

b. Lao động nữ sinh con

c. Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d. Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

Những việc làm hấp dẫn

National Key Account Manager (Commercial HVAC)

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Bán hàng kỹ thuật, Bán hàng Đồ Gia dụng, Điện/HVAC/MEP

Finance Director

Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh Kế toán/Tài chính/Kiểm toán , Quản lý điều hành , Sản Xuất

Sales Manager (Thailand, Homebase, $2500, ID14053)

Bangkok Bán hàng kỹ thuật, Người nước ngoài/Việt Kiều, Điện/HVAC/MEP

Branch Director (Garment)

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Quản lý điều hành , Bán hàng (May mặc/Phụ kiện)

Deputy General Business Director (Automobile/Motorcycle)

Hà nội, Bắc Giang, Bắc Ninh Quản lý điều hành , Ôtô / Xe Máy, Bán hàng (Khác)

e. Lao động nữ đặt vòng tránh thai, hoặc triệt sản

f. Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con

thì người lao động còn phải đảm bảo đủ thời gian đóng BHXH theo luật định, cụ thể như sau:

2.1. Nhóm đối tượng b, c, d

Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh hoặc nhận nuôi con nuôi.

2.2. Trường hợp lao động nữ đã đóng BHXH đủ 12 tháng trở lên, nhưng ngay khi mang thai đã phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ thì

Phải đóng BHXH đủ từ 03 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh.

hưởng chế độ thai sản
>>>> Xem thêm: Người lao động cần biết gì về bảo hiểm xã hội

2.3. Lao động nam hưởng chế độ thai sản

Kể từ ngày 01/01/2016 theo Luật bảo hiểm xã hội 2014, người lao động nam cũng được hưởng trợ cấp thai sản, với điều kiện:

 • Đang đóng bảo hiểm xã hội

 • Có vợ đang mang thai

 • Nếu muốn hưởng trợ cấp thai sản 01 lần thì phải đóng đủ 06 tháng BHXH trở lên trong vòng 12 tháng trước khi vợ sinh con.

3.- Mức hưởng ngày nghỉ của chế độ thai sản

3.1. Số ngày nghỉ chế độ thai sản của lao động nữ

3.1.1. Khi sinh con thông thường

 • Lao động nữ được nghỉ  trước và sau khi sinh 6 tháng,  trong đó nếu nghỉ trước khi sinh thì không được quá 02 tháng, và sẽ bị trừ vào số tháng nghỉ sau khi sinh.

 • Sinh đôi trở lên thì cứ sinh thêm một con sẽ được nghỉ thêm 1 tháng. 

 • Thời gian nghỉ tính luôn cả nghỉ tuần, Lễ, Tết.

3.1.2. Khi nhận con nuôi

Người mẹ được nghỉ đến khi con đủ 6 tháng tuổi

3.1.3. Trường hợp con chết

 • Thai chết lưu, lao động nữ (đóng BHXH đủ 6 tháng) được nghỉ hưởng chế độ thai sản từ thời điểm thai chết lưu (có trừ đi số tháng nghỉ trước khi sinh (tối đa không quá 2 tháng) trên cơ sở nghỉ thai sản 6 tháng như trường hợp sinh thông thường)

 • Con dưới 02 tháng tuổi chết, lao động nữ (đóng BHXH đủ 6 tháng) được nghỉ 4 tháng tính từ ngày sinh con

 • Con từ 02 tháng tuổi trở lên chết, lao động nữ (đóng BHXH đủ 6 tháng) được nghỉ 2 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá 6 tháng.

 • Thời gian nghỉ tính luôn cả nghỉ tuần, Lễ, Tết.

trường hợp nhận chế độ thai sản

3.1.4. Trường hợp mẹ chết sau sinh

Trường hợp người mẹ chết thì người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng:

* Muốn nghỉ chăm con mới sinh thì được nghỉ theo thời gian nghỉ thai sản còn lại của mẹ. (hồ sơ nộp tại nơi làm việc của người cha)

* Nếu không nghỉ  thì sẽ được nhận tiền lương + tiền chế độ cho thời gian nghỉ thai sản còn lại của người mẹ. (hồ sơ nộp tại nơi làm việc của người mẹ)

3.1.5.  Lao động nữ được đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản

Lao động nữ muốn đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con hoặc con chết sau khi sinh thì cần có đủ điều kiện sau:

- Đã nghỉ ít nhất 4 tháng

- Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý

- Thu nhập sẽ bao gồm tiền lương, tiền công những ngày đi làm việc + trợ cấp thai sản đến hết thời hạn theo quy định.

3.2. Số ngày nghỉ thai sản của lao động nam có vợ sinh con

Khoản 2 của Điều 34 Luật BHXH 2014 quy định:

 • Sản phụ sinh thường, người chồng được nghỉ 5 ngày làm việc.

 • Sản phụ sinh mổ hoặc bé sinh non dưới 32 tuần, người chồng được nghỉ 7 ngày làm việc

 • Sinh đôi người chồng sẽ được nghỉ 10 ngày, và sinh 3 trở lên, mỗi bé được nghỉ thêm 3 ngày làm việc.

 • Sinh đôi và phải sinh mổ, người chồng được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ không tính ngày nghỉ hằng tuần, Lễ, Tết.

Ngày nghỉ tính trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày vợ sinh con.

Nghỉ trước ngày sinh thì sẽ không được tính vào ngày nghỉ chế độ. Số ngày nghỉ của người chồng sau khi vợ sinh vẫn tính đủ nhưng sẽ lấy ngày phép hoặc nghỉ không lương để bù vào.

4. Mức hưởng trợ cấp tài chính từ chế độ thai sản

4.1. Mức tiền trợ cấp thai sản dành cho lao động nữ

4.1.1. Tiền trợ cấp những ngày đi khám thai

Tiền khám thai = Số ngày nghỉ theo luật x (100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH trong 6 tháng trước khi nghỉ khám thai) / 24

4.1.2. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Trợ cấp một lần cho 01 người con = 2 x Mức lương cơ bản

Lưu ý: Nếu chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần như trên.

4.1.3. Trợ cấp thời gian nghỉ sinh nở

Trợ cấp 01 tháng = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH trong 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

mức hưởng chế độ thai sản

4.2. Mức tiền trợ cấp thai sản dành cho lao động nam có vợ sinh con

4.2.1 Tiền trợ cấp chế độ của người chồng

Tiền thai sản = Số ngày nghỉ theo luật x (100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH trong 6 tháng trước khi nghỉ khám thai) / 24

4.2.2 Tiền trợ cấp của chồng khi vợ không tham gia BHXH

Trợ cấp cho 01 người con = 2 x Mức lương cơ bản

4.2.3. Trường hợp người mẹ chết sau sinh, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng sẽ hưởng

Tham gia BHXH

Thời gian hưởng

 

Mức hưởng

 

Cha

Mẹ

Không

Thời gian còn lại của mẹ

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng của mẹ

Được nghỉ việc hưởng chế độ TS đối với thời gian còn lại của mẹ

Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng của cha

Không

Có nhưng không đủ điều kiện

Cho đến khi con đủ 6 tháng

Mức bình quân tiền lương các tháng đóng BHXH của mẹ

Có nhưng không đủ điều kiện

Được nghỉ việc hưởng chế độ TS cho đến khi con đủ 6 tháng

Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng của cha

Không

Cho đến khi con đủ 6 tháng

Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng của cha

Tìm hiểu chế độ thai sản của người lao động thông qua bài viết của quân sư TalentBold, bạn sẽ cập nhật rất nhiều thông tin liên quan đến quyền lợi cho người lao động nữ khi sinh con hoặc nhận con nuôi.  Không chỉ lao động nữ, mà những lao động nam cũng có thể tìm hiểu để bảo vệ quyền lợi cho vợ con của mình. Nội dung cốt lõi được tổng hợp súc tích sẽ giúp người lao động thuận lợi ghi nhớ thông tin, dễ dàng áp dụng theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo hưởng trọn vẹn quyền lợi cho chính mình. 

Dịch vụ trợ lý tuyển dụng
>>>> Có thể bạn quan tâm: Tìm hiểu về chế độ tử tuất của người lao động

-----------------------------------
Chi tiết liên hệ:

Talentbold - We bold your talents
Hotline: 077 259 1080
Mail: sales@talentbold.com
Add: Tầng 12A3, Tòa nhà MD Complex, 28 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nguồn ảnh: internet


talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng