maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Lương và Chế độ

Tìm hiểu về chế độ tử tuất của người lao động

Tìm hiểu về chế độ tử tuất của người lao động

Sinh lão bệnh tử không ai tránh khỏi, để bù đắp một phần mất mát cho gia đình, thân nhân khi người lao động không may mất đi, nhà nước đã quy định về chế độ tử tuất trong Luật lao động, cũng như Luật bảo hiểm xã hội. Mời bạn cùng quân sư TalentBold tìm hiểu về chế độ tử tuất của người lao động với đầy đủ những quy định, điều luật và điều kiện áp dụng.

Tuyển dụng việc làm hấp dẫn

1- Chế độ tử tuất là gì

Tử tuất là một trong các chế độ nằm trong quy định về bảo hiểm xã hội do người lao động và người sử dụng lao động đóng. Chế độ tử tuất sẽ bù đắp một phần thu nhập cho thân nhân của người lao động, hoặc các chi phí mai táng phát sinh khi người lao động đang tham gia quan hệ lao động hoặc đang hưởng bảo hiểm xã hội thì bị chết.

Mức hưởng tử tuất được tính dựa trên số tiền mà người lao động đã đóng và được doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu ở những nội dung tiếp theo.

chế độ tử tuất
>> Xem thêm Người lao động cần biết gì về bảo hiểm xã hội

2- Điều kiện nhận chế độ tử tuất

Chế độ tử tuất chi trả trợ cấp cho 03 loại hình tử tuất khác nhau, điều kiện để hưởng tử tuất ở mỗi hình thức cũng khác nhau, cụ thể như sau:

2.1. Điều kiện nhận trợ cấp mai táng

Khoản 1 Điều 66 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014, khi người lao động chết, người lo mai táng sẽ được nhận trợ cấp mai táng nếu người lao động:

+ Đóng BHXH bắt buộc:

 • Đã đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng mà đã đóng đủ từ 12 tháng trở lên

 • Mất do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mất trong thời gian điều trị do tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN)

 • Những việc làm hấp dẫn

  Payable Accountant (Temporary Job)

  TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Kế toán/Tài chính/Kiểm toán

  Financial Advisory Service Staff

  TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Kế toán/Tài chính/Kiểm toán

  General Accountant

  Hà nội, Hải Phòng, Hải Dương Kế toán/Tài chính/Kiểm toán

  Senior Financial Advisory Service

  TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Kế toán/Tài chính/Kiểm toán

  Đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng đã nghỉ việc.

+ Đóng BHXH tự nguyện

 • Đã đóng BHXH tự nguyện tối thiểu 60 tháng

 • Đang hưởng lương hưu

chế độ tử tuất của doanh nghiệp

2.2. Điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

* Thân nhân của người lao động đã mất, hằng tháng có thể nhận đều một khoản trợ cấp, điều kiện là người lao động trước khi mất phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

+ Đóng BHXH bắt buộc

 • Đã tham gia BHXH bắt buộc tối thiểu 15 năm và chưa từng hưởng BHXH một lần

 • Đang hưởng lương hưu của chế độ hưu trí

 • Qua đời vì tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp

 • Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động tối thiểu 61%.

+ Đóng BHXH tự nguyện

Nếu đóng BHXH tự nguyện thì thân nhân không được nhận trợ cấp tuất đều hằng tháng, mà chỉ được nhận trợ cấp tuất một lần.
 

chế độ tử tuất của các doanh nghiệp

>> Xem thêm Những thông tin cần biết về chế độ bảo hiểm thất nghiệp
 
* Đối tượng thân nhân nhận trợ cấp tuất hàng tháng:

Khoản 2 Điều 67 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014, chỉ những thân nhân sau đây mới đủ điều kiện nhận trợ cấp tuất hàng tháng:

 • Con chưa đủ 18 tuổi, con từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai

 • Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên, vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

 • Cha/mẹ đẻ, cha/mẹ đẻ của chồng hoặc vợ và đủ 60 tuổi với nam, 55 tuổi với nữ mà trước khi mất, người lao động đang nuôi dưỡng

 • Cha/mẹ đẻ, cha/mẹ đẻ của chồng hoặc vợ dưới 60 tuổi với nam, dưới 55 tuổi với nữ và bị suy giảm khả năng lao động ít nhất 81% mà trước khi mất, người lao động đang nuôi dưỡng. 

Kèm theo một điều kiện chung là ngoại trừ con của người lao động đã mất, thì những thân nhân còn lại còn phải thỏa điều kiện “không có thu nhập hoặc thu nhập dưới mức lương cơ sở”, trong năm 2022 là dưới mức 1,49 triệu đồng/ tháng thì mới được nhận trợ cấp tuất tháng.

2.3. Điều kiện hưởng trợ cấp tuất 1 lần

Thân nhân muốn hưởng trợ cấp tuất 01 lần thì người lao động đã mất phải thỏa những điều kiện nhận trợ cấp mai táng như mục 2.1 đã đề cập, kèm theo một trong các điều kiện sau:

 • Không thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng 

 • Thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng nhưng không có thân nhân để hưởng trợ cấp hàng tháng thì được hưởng trợ cấp một lần và thực hiện theo Luật thừa kế.

 • Thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng nhưng có mong muốn hưởng trợ cấp một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

3. Mức hưởng chế độ tử tuất 2022

Trong năm 2022, quy định về mức hưởng chế độ tử tuất vẫn giữ nội dung như những năm trước

3.1. Mức hưởng trợ cấp mai táng

Khoản 2, 3, Điều 66 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014, khoản tiền trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động mất. 

Như vậy, nếu lấy ví dụ là năm 2022, hiện tại mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/ tháng, thân nhân của người lao động đã mất sẽ nhận trợ cấp mai táng là 14,9 triệu đồng.

3.2. Mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

Khoản 1, Điều 68, Luật Bảo hiểm Xã hội 2014, mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 50% mức lương cơ sở tại thời điểm người lao động qua đời. Nếu thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức hưởng là 70% mức lương cơ sở.

Năm 2022, mức lương cơ sở là 1,49 triệu, vậy mức trợ cấp tuất hàng tháng thân nhân lãnh là 745.000 đồng. Nếu thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng, ví dụ cha già chỉ có người lao động đã mất là con, thì trợ cấp tuất hàng tháng sẽ là 70% x 1,49 triệu = 1,043 triệu đồng/tháng.

3.3. Mức hưởng trợ cấp tuất 01 lần

Nếu trước khi mất, người lao động đang tham gia đóng BHXH, hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH thì mức hưởng trợ cấp tuất 01 lần đối với thân nhân sẽ tính trên cơ sở tổng số năm mà người lao động đã đóng BHXH trước lúc mất. Luật BHXH năm 2014 có thay đổi, nên việc  tính trợ cấp tuất 01 lần cũng sẽ theo từng giai đoạn, rồi cộng lại nếu người lao động tham gia từ trước năm 2014

 • Trước năm 2014: trợ cấp tuất mỗi năm bằng 1.5 lần tiền lương bình quân đóng BHXH.

 • Từ 2014 đến nay : trợ cấp tuất mỗi năm bằng 2 lần tiền lương bình quân đóng BHXH.

Nếu trước khi mất, người lao động đang hưởng lương hưu thì trợ cấp tuất một lần sẽ dựa vào số tháng mà người lao động đã nhận lương hưu:

 • Nếu người lao động mất trong vòng 02 tháng đầu tiên nhận lương hưu thì trợ cấp tuất một lần bằng (48 x mức lương hưu đang hưởng)

 • Nếu người lao động mất sau 02 tháng đầu tiên nhận lương hưu thì

  • Cứ nhận lương hưu thêm 01 tháng sẽ trừ 0,5 x mức lương hưu đang hưởng

  • Tối thiểu phải bằng 03 tháng lương hưu.

  • Công thức tính như sau :

[ 48 x lương hưu – 0,5 x (số tháng đã hưởng lương hưu – 2) x lương hưu ] ≥ (3 x lương hưu)

4. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất

Thân nhân người đã mất có thể liên hệ hộ tịch phường nơi cư trú hoặc phòng hành chính nhân sự của doanh nghiệp nơi người lao động làm việc để hỏi về thủ tục chế độ tử tuất cụ thể xem có quy định riêng gì không.

Ở đây, quân sư TalentBold sẽ đưa thông tin về những hồ sơ chắc chắn phải có khi đăng ký hưởng chế độ tử tuất theo luật định:      

 4.1. Trường hợp người lao động trước khi mất vẫn đang đóng BHXH hoặc bảo lưu đóng BHXH

chế độ tử tuất theo luật lao động
>>> Thông tin về chế độ bảo hiểm y tế mà người lao động sẽ nhận được

 • Bản chính sổ BHXH (nên photo để lưu lại)

 • Bản sao một trong các giấy tờ chứng thực người lao động đã mất:

  • Giấy chứng tử

  • Giấy báo tử

  • Trích lục khai tử

  • Quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

 • Bản chính Tờ khai của thân nhân (mẫu 09-HSB)

 • Một trong các giấy tờ xác nhận thân nhân suy giảm khả năng lao động

  • Bản chính Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ của Hội đồng Giám định Y khoa đối với thân nhân bị suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên

  • Bản sao giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng (tương đương mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên)

 • Giấy tờ chứng từ liên quan đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

  • Biên bản điều tra tai nạn lao động nếu chết do tai nạn lao động

  • Bản sao bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp nếu chết do bệnh nghề nghiệp

  • Hóa đơn, chứng từ thanh toán phí giám định y khoa của cơ sở y tế thực hiện

 • Bản chính Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực đối với người lao động phục vụ trong Quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin

4.2. Trường hợp người lao động trước khi mất đang hưởng lương hưu, tạm dừng hưởng lương hưu thì hồ sơ gồm :

 • Bản sao một trong các giấy tờ chứng thực người lao động đã mất:

  • Giấy chứng tử

  • Giấy báo tử

  • Trích lục khai tử

  • Quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

 • Bản chính Tờ khai của thân nhân (mẫu 09-HSB)

 • Một trong các giấy tờ xác nhận thân nhân suy giảm khả năng lao động

  • Bản chính Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ của Hội đồng Giám định Y khoa đối với thân nhân bị suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên

  • Bản sao giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng (tương đương mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên)

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày người lao động chết, thân nhân cần nộp đủ hồ sơ cho người sử dụng lao động.

Người lao động mất đi là điều không ai mong muốn, nhưng tin chắc, bản thân họ rất mong người thân ở lại có thể duy trì một cuộc sống ổn định nhờ một phần thu nhập từ chế độ tử tuất của họ. Tìm hiểu về chế độ tử tuất của người lao động là điều thiết thực cho cả người lao động và người thân trong gia đình. Quân sư TalentBold hy vọng bài viết đã súc tích hiệu quả thông tin, giúp mọi người dễ nắm bắt, dễ áp dụng và có cơ sở thu thập hồ sơ thủ tục khi cần thiết.  

Dịch vụ trợ lý tuyển dụng

-----------------------------------
Chi tiết liên hệ:

Talentbold - We bold your talents
Hotline: 077 259 1080
Mail: sales@talentbold.com
Add: Tầng 12A3, Tòa nhà MD Complex, 28 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nguồn ảnh: internet


talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng