4.5

TNHH Thẩm Định Giá Đại Việt

Add a review
  • Share:

TNHH Thẩm Định Giá Đại Việt Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Bán hàng Tiêu dùng nhanh,

Company Description

 

Công ty TNHH Thẩm định giá Đại Việt (DAVI) là công ty hoạt động trong lĩnh vực Thẩm định giá, tư vấn dự án đầu tư, tư vấn tài chính, tư vấn đấu giá, … Trong lĩnh vực thẩm định giá, DAVI đủ điều kiện hành nghề theo quy định hiện hành của Luật giá và được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Thẩm định giá.

Office Photos

Active Jobs From TNHH Thẩm Định Giá Đại Việt