4.5

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - VNPT Vinaphone

Add a review
  • Share:

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - VNPT Vinaphone Components Overview

  • Company Size > 0-10
  • Posted Jobs 2
  • Viewed 110
  • Founded Since
  • Sectors Viễn Thông / Điện tử,

Company Description

VNPT VinaPhone is a member unit of Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT), a key business unit and plays an important role in the value chain of VNPT Group.
VinaPhone
 là đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), là đơn vị kinh doanh chủ lực và có vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị của Tập đoàn VNPT

Mobile service: VinaPhone mobile network with 3G/4G technology with more than 34 million subscribers in Vietnam (2019) Fixed Broadband Service: 90% of the fixed subscriber market share and 45% of the broadband (Internet) subscription market share in Vietnam (2019).
TV service (MyTV): pay TV with more than 1 million customers Digital services: IT products in many fields such as e-Government, Health, Education, smart cities, smart tourism... serving many customer groups from Government, Organizations/Businesses business to individual customers

 

Dịch vụ Di động: mạng di động VinaPhone với công nghệ 3G/4G/5G với hơn 34 triệu thuê bao trên lãnh thổ Việt Nam (2019)
Dịch vụ truyền hình (MyTV): truyền hình trả tiền với hơn 1 triệu khách hàng
Dịch vụ số: các sản phẩm CNTT ở nhiều lĩnh vực như: Chính phủ điện tử, Y tế, Giáo dục, Đô thị thông minh, Du lịch thông minh... phục vụ nhiều nhóm khách hàng từ Chính phủ, Tổ chức/Doanh nghiệp cho đến Khách hàng cá nhân.

 

Office Photos

Active Jobs From Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - VNPT Vinaphone