4.5

TOPICA Edtech Group

Add a review
  • Share:

TOPICA Edtech Group Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since 2013
  • Sectors CNTT-Phần mềm , Giáo dục/Đào tạo/Thư viện ,

Company Description

Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA là đơn vị đào tạo trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á, và là tổ chức Việt Nam đầu tiên xuất khẩu công nghệ giáo dục ra nước ngoài.

Office Photos

Active Jobs From TOPICA Edtech Group