Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Trình Tân Khoa

TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC (GIỎI TIẾNG TRUNG)

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) Cạnh tranh
 • Career Level Trưởng Nhóm/ Giám sát
 • Experience 3-5 Years
 • Gender Male/Female
 • Sector Hà nội
 • Industry Biên phiên dịch

Job Description

Mô tả công việc:
 • Tham mưu và đề xuất các giải pháp để xử lý hiệu quả các vấn đề trong và ngoài công ty.
 • Tham mưu và trợ giúp Giám đốc xây dựng định hướng chiến lược phát triển công ty và triển khai thực hiện các chiến lược của công ty.
 • Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong việc hoạch định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch, chính sách theo chức năng đã được Ban Giám đốc phân công.
 • Làm việc với các phòng ban và đối tác, quan hệ đối nội, đối ngoại theo chỉ thị của Ban Giám Đốc.
 • Thực hiện tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động của công ty và các phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận.
 • Bố trí, sắp xếp và cập nhật lịch làm việc, lịch họp và lịch công tác của Ban Giám đốc.
 • Truyền đạt, thông báo các chị thị của Ban giám đốc đến các Phòng ban/ bộ phận và giám sát việc thực thi.
 • Thực hiện các công việc khác khi được phân công.
 • Hỗ trợ phòng Kiểm soát nội bộ dịch thuật tài liệu
 • Tổ chức, phiên dịch các cuộc họp đàm phán kỹ thuật, đàm phán hợp đồng khi Ban giám đốc yêu cầu;
Thực hiện các công việc khác do Ban giám đốc yêu cầu

Requirement

Yêu cầu:
 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành tiếng Trung.
 • Năng lực:
 •             Tiếng Trung thành thạo (nghe, nói, đọc, viết)
 •             Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
 •             Có khả năng sắp xếp, tổ chức công việc khoa học
 •             Ưu tiên ứng viên có kiến thức Quản trị nhân sự, Quản trị sản xuất, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Luật….
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc, không yêu cầu bắt buộc số năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên yêu thích công việc trợ lý, muốn phát triển theo hướng quản lý, và đã có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm việc ở vị trí tương đương

Required skills

Related Jobs