HRchannels

Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $900
 • Career Level Nhân viên
 • Experience 3-5 Years
 • Gender Male/Female
 • Sector Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình
 • Industry Hành chánh/Thư ký , Kế toán/Tài chính/Kiểm toán , Sản Xuất

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính ($900, ID14715):
 • Tổng hợp, kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm của các dự án trong công ty
 • Hoạch định chiến lược, phân tích tình hình và xây dựng kế hoạch tài chính công ty
 • Xây dựng cơ chế chính sách, quy chế và quy định liên quan tài chính, định mức chi phí tài chính
 • Lập các báo cáo tổng hợp về tình hình kinh doanh, tình hình tài chính chung của công ty theo định kỳ
 • Tính toán và kiểm soát về việc xây dựng giá thành, kiểm tra lãi lỗ cho từng đơn hàng
 • Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Requirement

Yêu cầu

 • Nam/Nữ. Tuổi: 30-40 tuổi
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán
 • Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp/ kế toán trưởng trong các công ty sản xuất
 • Ưu tiên sử dụng được phần mềm Misa và ERP

Required skills

Related Jobs