Công ty Cổ phần Khang Minh Group

Trợ lý Tổng giám đốc

  • Share:

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) Thoả thuận
  • Career Level Nhân viên
  • Experience 1-3 Years
  • Gender Female
  • Sector Hà Nam
  • Industry Kế toán/Tài chính/Kiểm toán , Nhân sự , Sản Xuất , Hành chánh/Thư ký

Job Description

- Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, các Phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận.
- Trợ giúp việc thực hiện các chiến lược của Công ty bằng cách đảm bảo các quyết định và chỉ dẫn của Tổng Giám Đốc được thông báo và thực hiện nghiêm túc.
- Hỗ trợ Tổng Giám Đốc theo dõi và làm việc với các Bộ phận trong Công ty.
- Đề xuất giải pháp thực hiện và giúp việc cho Tổng Giám Đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại.
- Chuẩn bị, tham dự các cuộc họp trong và ngoài Công ty theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc.
- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Requirement

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan
- Có kinh nghiệm về triển khai ISO, 5S
- Đã từng làm cho Cty sx
- Kỹ năng vi tính văn phòng (word, excel, PP), báo cáo, phân tích số liệu.

Required skills

Related Jobs