4.5

Trung tâm Kinh doanh VNPT - Hà Nội

Add a review
  • Share:

Trung tâm Kinh doanh VNPT - Hà Nội Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 3
  • Viewed 106
  • Founded Since 2015
  • Sectors Viễn Thông / Điện tử,

Company Description

TTKD VNPT - Hà Nội trực thuộc Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-VNPT-VNP-NS ngày 03/7/2015. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, từ một đơn vị nhỏ chỉ có hơn 400 CBCNV đến nay Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Nội đã sở hữu cơ sở hạ tầng mạng Internet mạnh nhất với đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin chuyên nghiệp, các Phòng Bán hàng trải khắp địa bàn Hà Nội và có những bước phát triển vượt bậc trong kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin, dịch vụ giá trị gia tăng của VNPT trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Với những nỗ lực của đội ngũ Lãnh đạo và toàn thể CBCNV, TTKD VNPT -Hà Nội đang dần trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin hàng đầu của Việt Nam.
 

Office Photos

Active Jobs From Trung tâm Kinh doanh VNPT - Hà Nội