4.5

Trung Tâm Phát triển Doanh nghiệp Nông thôn Việt

Add a review
  • Share:

Trung Tâm Phát triển Doanh nghiệp Nông thôn Việt Components Overview

  • Company Size > 50-100
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 83
  • Founded Since 2010
  • Sectors Phi chính phủ/Phi lợi nhuận ,

Company Description

Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nông thôn Việt đăng ký với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) , là một trong những tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tài chính, nông nghiệp, phát triển chuỗi giá trị, liên kết thị trường, phát triển cộng đồng, phát triển kỹ năng kinh doanh, phát triển thương hiệu và đào tạo nâng cao năng lực để giúp giảm nghèo, đặc biệt là ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.
 

Office Photos

Active Jobs From Trung Tâm Phát triển Doanh nghiệp Nông thôn Việt