Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng Đại Phong

TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $1500
 • Career Level Trưởng Phòng
 • Experience 5-7 Years
 • Gender Male
 • Sector Hà nội, Nam Định
 • Industry Pháp lý

Job Description

 • Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo Công ty và các Công ty thành viên về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
 • Đảm bảo công tác pháp chế trong Công ty và các Công ty thành viên triển khai liên tục, hiệu quả, cụ thể.
 • Soát xét, thẩm định về pháp lý các văn bản do HĐQT, GĐ ban hành.
 • Dự thảo, soát xét, thẩm định về pháp lý các văn bản hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu ký kết với các đối tác; tham gia đàm phán, thương thảo hợp đồng với đối tác.
 • Tham gia thẩm định về pháp lý các dự án đầu tư.
 • Nghiên cứu, cảnh báo, phân tích rủi ro về pháp lý và đề xuất các giải pháp khắc phục trong các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của công ty.
 • Tổ chức triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập, cơ cấu lại Công ty, thực hiện các dự án đầu tư.
 • Trực tiếp là đầu mối làm việc với các cơ quan pháp luật và tham gia giải quyết các khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo hoặc trực tiếp tham gia giải quyết theo trình tự tố tụng tại các cơ quan trọng tài, tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.
 • Phân công nhiệm vụ, hướng dẫn, hỗ trợ, soát xét, chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng công việc tư vấn pháp lý của phòng.
 • Cập nhật và phổ biến các văn bản, chính sách, chế độ của nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; cung cấp thông tin văn bản pháp luật cho các đơn vị thành viên của Công ty; giải đáp các vướng mắc trong quá trình áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật.
 • Thực hiện tốt các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT/Ban Tổng Giám Đốc.

Requirement

 • Tốt nghiệp trình độ từ Đại học trở lên chuyên ngành Luật.
 • Có kinh nghiệm ít nhất 05 năm ở vị trí tương đương.
 • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Tập đoàn đa ngành nghề, làm việc trong các lĩnh vực về bất động sản, xây dựng.
 • Nắm vững chế độ pháp luật hiện hành.
 • Năm vững kiến thức chuyên môn và các thông tư, nghị định, văn bản pháp luật liên quan đến công việc.
 • Kỹ năng quản lý.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng giao tiếp, ứng xử.
 • Kỹ năng thuyết phục.
 • Kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch.
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính và ứng dụng văn phòng.
 • Nhiệt tình, tâm huyết với công việc.
 • Mạnh mẽ, quyết đoán.
 • Chính trực, trung thành, đáng tin cậy.
 • Có tinh thần trách nhiệm cao.
Có thể đi công tác thường xuyên, làm việc trong môi trường áp lực cao

Required skills

Related Jobs