CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA ĐẠI VIỆT

TRƯỞNG PHÒNG CƠ ĐIỆN

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $400
 • Career Level Trưởng Phòng
 • Experience 1-3 Years
 • Gender Male
 • Sector Hà nội
 • Industry Sản Xuất , Điện/HVAC/MEP

Job Description

•    Điều phối hoạt động của các nhóm: Cơ/Điện/Điện lạnh/Điện tự động hóa về tình trạng thiết bị máy móc, đảm bảo thiết bị luôn trong tình trạng tốt, đáp ứng yêu cầu sản xuất của nhà máy.
•    Bố trí, sắp xếp nhân lực một cách hợp lý, hiệu quả, phát huy cao nhất khả năng của mỗi thành viên trong phòng.
•     Lên kế hoạch đại tu, trùng tu, bảo dưỡng thiết bị máy móc hàng năm.
•    Đề xuất kịp thời những vật tư thay tế cho tổ Vật tư.
•     Lập kế hoạch công việc theo tuần/tháng/quý/năm và báo cáo kết quả việc thực hiện lên Ban Giám Đốc.
•    Chịu trách nhiệm trước Ban GĐ về toàn bộ hoạt động của Phòng Cơ Điện
•    Các công việc khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
 

Requirement

 • Giới tính Nam có kinh nghiệm làm việc từ 2-3 năm trở lên 
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện, tự động hóa hoặc các ngành có liên quan
 • Ưu tiên người có năng lực mạnh về tự động hóa
 • Có niềm đam mê công việc
 • Khả năng làm việc theo nhóm, độc lập.

Required skills

Related Jobs