Công ty Cổ phần Hợp Tác Giáo Dục Việt Nam

Trưởng Phòng Đào Tạo

  • Share:

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) Thoả thuận
  • Career Level Trưởng Phòng
  • Experience 5-7 Years
  • Gender Male/Female
  • Sector Hà nội
  • Industry Hành chánh/Thư ký , Nhân sự , Quản lý điều hành

Job Description

1. Hoạch định chiến lược và định hướng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực:

– Khảo sát, tư vấn, lập Nhu cầu đào tạo hàng năm.

– Xây dựng và định hướng chiến lược đào tạo, quy hoạch nhân sự kế cận, nhận diện, phát hiện tiềm năng, và tham gia tư vấn hỗ trợ quy hoạch nhân sự.

– Phối hợp với các đơn vị xây dựng Khung chương trình đào tạo cho cán bộ nhân viên.

– Xây dựng công cụ để thực hiện đánh giá nhân viên trong quá trình làm việc (trước và sau khi diễn ra khóa đào tạo).

– Xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ.

2. Triển khai hoạt động đào tạo:

– Tổ chức, quản lý các lớp đào tạo theo kế hoạch và ngân sách được phê duyệt hàng năm.

– Tổ chức tìm kiếm, chủ động đề xuất các khóa đào tạo theo nhu cầu, theo từng đối tượng học viên.

– Quản lý chi phí đào tạo.

– Giám sát đào tạo và báo cáo định kỳ về hoạt động đào tạo, đưa ra đề xuất/ đánh giá (nếu có) cho HĐQT, TGĐ, các cơ sở trường và các bộ phận.

– Xây dựng, giám sát, cải tiến quy trình, quy chế đào tạo.

– Xây dựng giáo án và trực tiếp đào tạo một số khóa học.

– Tổ chức hệ thống quản lý và lưu trữ học liệu đào tạo.

3. Chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình đào tạo:

– Thiết lập các quan hệ đào tạo (mạng lưới, đối tác), đảm bảo danh sách nhà cung cấp đơn vị đào tạo có uy tín và chất lượng trong khu vực, Tỷ lệ nhân sự được đào tạo/tổng nhân sự trong tập đoàn, chỉ số ham học hỏi, tỷ lệ nhân sự có được năng lực theo yêu cầu của công ty, các khóa học được tổ chức theo kế hoạch và ngân sách đào tạo được phê duyệt.

– Phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ, cộng tác viên, đội ngũ huấn luyện viên.

– Tham gia và đóng góp ý kiến cho các buổi đào tạo demo của các trainer trước khi diễn ra đào tạo chính thức.

– Xây dựng, tổ chức các công cụ dành cho đào tạo như tài liệu tập huấn, các bài phát biểu, bài kiểm tra đánh giá đầu vào –  đầu ra cho nhân viên; rà soát, tìm ra các điểm chưa phù trong các tài liệu tập huấn được cung cấp bởi bên thứ ba.

– Tìm hiểu và áp dụng linh hoạt các phương pháp đào tạo mới gia tăng hiệu quả đào tạo.

– Đảm bảo chất lượng đào tạo và kết quả đầu ra cho các học viên.

4. Phát triển hệ thống E-learning:

– Xây dựng, phát triển và quản lý phần mềm học tập trực tuyến E-Learning.

– Đóng gói sản xuất các khóa học E-Learning.

– Triển khai các khóa học E-Learning đến cán bộ nhân viên.

5. Quản lý nhân sự Bộ phận đào tạo:

– Cùng bộ phận xây dựng và quản lý KPI bộ phận Đào tạo.

– Phân công, giao việc và hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc.

– Giám sát, kiểm tra đánh giá quá trình, kết quả thực hiện công việc của nhân viên.

– Đánh giá năng lực và phát triển đội ngũ nhân sự kế cận.

6. Các nhiệm vụ khác:

– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công và chỉ đạo của cấp trên phù hợp với năng lực cũng như quy định của Công ty và luật pháp.

Requirement

– Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Phát triển nguồn nhân lực, Luật, Quản trị kinh doanh, Kinh tế…

– Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý và trực tiếp huấn luyện, điều phối công tác đào tạo tại các tổ chức có quy mô từ 500 nhân viên trở lên.

– Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ đào tạo IBSTPI.

– Kỹ năng tư duy, phân tích, đánh giá tốt.

– Tư duy hệ thống tốt.

– Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục.

– Kỹ năng huấn luyện.

– Quản lý, sắp xếp thời gian hiệu quả.

– Làm việc độc lập, đội nhóm tốt.

– Kỹ năng giao tiếp ứng xử và xây dựng các quan hệ.

– Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề.

– Am hiểu quản trị nhân sự (đào tạo, phát triển, đãi ngộ, quản lý nhân tài, phát triển tổ chức, luật lao động).

– Tư duy phản biện.

– Tận tâm, đam mê làm việc trong môi trường giáo dục.

Required skills

Related Jobs