Công ty Cổ phần Khang Minh Group

Trưởng phòng kế hoạch cung ứng

  • Share:

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) Thoả thuận
  • Career Level Trưởng Phòng
  • Experience 3-5 Years
  • Gender Female
  • Sector Hà Nam
  • Industry Nhân sự , Quản lý điều hành , Kế toán/Tài chính/Kiểm toán

Job Description

- Căn cứ vào FC sản lượng bán hàng, tính toán nhu cầu vật tư cần mua để đảm bảo hoạt động sản xuất.
- Tìm kiếm NCC, đàm phán giá cả, lập đơn hàng mua để đáp ứng nhu cầu sản xuất và tồn kho.
- Lập kế hoạch sản xuất theo Tháng/ Quý/ Năm để làm cơ sở cho các bộ phận tại nhà máy vận hành quản lý công nợ.
- Quản lý, điều tiết kế hoạch sản xuất phù hợp với nhu cầu bán hàng của kinh doanh, tồn kho và các nguồn lực tại nhà máy để đáp ứng sản lượng bán hàng của khối kinh doanh.
- Quản lý, vận hành và xây dựng quy trình cho hoạt động quản lý đơn hàng và công nợ theo các quy chế và chính sách bán hàng của công ty.
- Quản lý công tác vận chuyển để đáp ứng theo yêu cầu từ khách hàng.
- Đề xuất xây dựng quy trình kiểm soát, vận hành cho các hoạt động xuất/nhập vật tư hàng hóa của kho hàng nhằm kiểm soát được hệ thống vận hành sản xuất.
- Lập kế hoạch định biên nhân sự, đào tạo, kiểm soát công việc của nhân viên trong phạm vi quản lý để đáp ứng được các mục tiêu được giao hàng năm.
- Tiếp nhận, xử lý các phát sinh các vấn đề về khiếu nại về chất lượng sản phẩm dịch vụ và khiếu nại phát sinh.
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Ưu tiên ứng viên nữ, đã sử dụng thành thạo phần mềm ERP
- Sử dụng thành thao tin học văn phòng và các phần mềm liên quan đến công việc
 

Required skills

Related Jobs