Headhunter VietNam HRchannels

Trưởng Phòng Kế Hoạch (Y tế, $2200, R8357)

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $2200
 • Career Level Trưởng Phòng
 • Experience 5-7 Years
 • Gender Male/Female
 • Sector Hà nội
 • Industry Hành chánh/Thư ký , Quản lý điều hành , Chăm sóc sức khỏe/Thiết bị Y tế

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty hoạt động trong lĩnh vực y tế, hiện đang tuyển Trưởng Phòng Kế Hoạch tại Hà Nội:

 •  Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động của phòng 
 •  Chủ trì xây dựng kế hoạch tổng thể, hướng dẫn các phòng xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ
 •  Tổ chức giám sát, đôn đốc, hỗ trợ, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch của phòng chuyên môn
 •  Hướng dẫn và tổng hợp các báo cáo kết quả thực hiện công tác chuyên môn của các phòng theo kế hoạch
 •  Tổng hợp, phân tích và tham mưu cho Ban lãnh đạo giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm
 •  Định kỳ tổ chức tổng kết hoạt động chuyên môn
 •  Thực hiện báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cấp trên
 •  Thiết lập, duy trì mối quan hệ với các Cơ quan liên quan
 

Requirement

 •  Nam/Nữ; Độ tuổi: 32-45
 •  Tốt nghiệp đại học trở lên
 •  Có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm tại vị trí tương đương.
 •  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Y tế
 •  Thành thạo tin học văn phòng
 

Required skills

Related Jobs