Headhunter VietNam HRchannels

Trưởng Phòng Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm (Thực phẩm, $1300, DT8873)

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $1300
 • Career Level Trưởng Phòng
 • Experience 1-3 Years
 • Gender Male/Female
 • Sector TP.HCM
 • Industry Sản Xuất , Nghiên cứu phát triển sản phẩm, Thực phẩm/Dịch vụ ăn uống

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất trong lĩnh vực thực phẩm, hiện đang tuyển Trưởng Phòng Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm tại HCM
 • Xây dựng kế hoạch nghiên cứu sản xuất và phát triển sản phẩm theo định hướng của công ty;
 • Nghiên cứu, sản xuất và thử nghiệm các sản phẩm mới theo mục tiêu của công ty.
 • Tìm kiếm các ý tưởng mới để đưa ra các giải pháp nghiên cứu
 • Thiết kế và cải tiến chất lượng sản phẩm;
 • Rà soát, cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng, định mức sản phẩm, quy trình sản xuất ...
 • Phối hợp với bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng nguyên liệu
 • Cập nhật liên tục giá sản phẩm, cải tiến chất lượng ổn định
 

Requirement

 • Nam nữ; Độ tuổi: 25 - 35 tuổi.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật công nghệ thực phẩm
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí R&D hoặc QA
 • Hiểu biết về các hệ thống quy định chất lượng: ISO 9001, ISO 14000.
 • Kỹ năng tiếng Anh (đọc tài liệu kỹ thuật)
 

Required skills

Related Jobs