HRchannels

Trưởng Phòng Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm (Thực Phẩm)

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $1300
 • Career Level Trưởng Phòng
 • Experience 5-7 Years
 • Gender Male/Female
 • Sector TP.HCM, Đồng Nai, Long An
 • Industry Dược/Công nghệ sinh học, Thực phẩm/Dịch vụ ăn uống , Nghiên cứu phát triển sản phẩm

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Trưởng Phòng Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm (Thực Phẩm, $1300, ID15480)
 • Chịu trách nhiệm quản lý, sắp xếp và tổ chức công việc của phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm.
 • Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thuộc lĩnh vực thuỷ hải sản chế biến (thanh cua, chả cá, cá viên…) mà công ty đang cung cấp.
 • Phát triển sản phẩm mới, tiến hành thử nghiệm, quản lý sản phẩm mới, dự án phát triển và phân tích kết quả thử nghiệm.
 • Nghiên cứu xu hướng thị trường, định hướng phát triển sản phẩm, phân tích và đánh giá sản phẩm so với thị trường dựa trên các yếu tố: tính năng, kỹ thuật, giá thành...
 • Thiết kế,  phát triển công thức sản phẩm mới và cải tiến sản phẩm hiện có.
 • Kiểm tra nguyên liệu, phụ gia, các thành phần công thức mới.
 • Đóng góp ý kiến, đề xuất để cải tiến sản phẩm theo nhu cầu khách hàng và đáp ứng sự thay đổi liên tục của thị trường.
 • Cập nhật và chuyển giao công nghệ sản xuất hiện đại. 

Requirement

 • Nam/ Nữ; 30-45 tuổi.
 • Trình độ từ Cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành Công nghệ thực phẩm hoặc Chế biến thuỷ hải sản.
 • Có từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực sản xuất thủy hải sản.
 • Kỹ năng phân tích, đánh giá và quản lý nhóm.
 • Ưu tiên giao tiếp được tiếng Anh hoặc tiếng Anh cơ bản (Không bắt buộc).

Required skills

Related Jobs