Công ty Cổ phần Khang Minh Group

Trưởng phòng QC nhà máy sản xuất nhôm

  • Share:

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) Thoả thuận
  • Career Level Trưởng Phòng
  • Experience 3-5 Years
  • Gender Male/Female
  • Sector Hà Nam
  • Industry Sản Xuất , Kỹ sư Công Nghiệp (IE)/Cải tiến sản xuất, QA/QC

Job Description

- Thu thập và phân tích chất lượng sản xuất, yêu cầu sản xuất cải thiện chất lượng.
- Kiểm tra lại báo cáo hàng ngày, bằng văn bản (nguyên nhân và hành động để cải thiện)
- Kiểm soát nội bộ và báo cáo.
- Kiểm soát thay đổi sản phẩm hàng loạt
- Hợp tác với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề chất lượng
- Sửa đổi các tiêu chuẩn ,đánh giá các bộ phận sản xuất đùn ép, sơn tĩnh điện.
- Kiểm soát và cải tiến chất lượng nguyên liệu đầu vào
- Nhận phản hồi từ các sản phẩm của công ty.
- Phân tích nguyên nhân, lập báo cáo để cải thiện các vấn đề từ khách hàng.
- Quản lý mục tiêu chất lượng.
- Thực hiện các nhiệm vụ yêu cầu khác
- Chịu trách nhiệm về vấn đề chất lượng với khách hàng

Requirement

- Có kinh nghiệm quản lý CLSP từ 3-5 năm.
- Ưu tiên những ứng viên hiểu biết về sản xuất đùn ép, sơn tĩnh điện.
- Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành kỹ thuật

Required skills

Related Jobs