• 23 Apr, 2021

Quản lý tuyển dụng

Hướng dẫn sử dụng Talentbold Hiring, thao tác dành cho Headhunter

Headhunter được biết đến là các chuyên gia “săn đầu người”. Họ chuyên cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao cho các công ty thứ ba. Để thành công trong lĩnh vực tuyển dụng, Headhunter cần nắm bắt và tận dụng tốt sức mạnh của công nghệ, đặc biệt là sử dụng thành thạo phần mềm tuyển dụng.