maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp và vai trò của người đứng đầu

Văn hóa doanh nghiệp và vai trò của người đứng đầu

Mỗi doanh nghiệp là một tổng thể bao gồm những con người khác nhau từ vùng miền, quan điểm, trình độ chuyên môn, tư tưởng văn hóa đến tư duy nhận thức và rất nhiều các yếu tố khác nữa. Sự khác biệt này càng thể hiện rõ hơn trong các công ty có quy mô lớn. Tất cả những khác biệt trong lực lượng lao động tạo nên một môi trường làm việc năng động, sáng tạo nhưng cũng rất phức tạp. Hơn nữa, áp lực cạnh tranh từ môi trường bên ngoài khiến doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới để tồn tại và phát triển. Chính vì vậy hiện nay các công ty đều chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Bằng cách đó họ có thể dung hòa và phát huy tối đa tiềm năng của nguồn nhân lực để thích ứng kịp thời với những biến động trong môi trường kinh doanh. 

Ngoài ra, xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng góp phần vào việc quảng bá và phát triển hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp xây dựng được thương hiệu vững mạnh sẽ đảm bảo khả năng tồn tại và phát triển bền vững trong dài hạn. Vì vậy văn hóa doanh nghiệp chính là một loại tài sản vô hình của doanh nghiệp.

Trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, yếu tố con người đóng vai trò chủ chốt. Nhất là người đứng đầu doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến hệ tư tưởng của người sáng lập và của những người đứng đầu doanh nghiệp đó. Tất cả những biểu hiện bề ngoài của văn hóa doanh nghiệp đều thể hiện một cách sinh động định hướng xây dựng doanh nghiệp của những người đứng đầu doanh nghiệp. 

Vai trò dẫn dắt các thay đổi trong việc phát triển văn hóa doanh nghiệp 

Trong vai trò của người đứng đầu, họ có trách nhiệm khơi dậy, đưa ra những đề xuất và hướng dẫn nhân viên công ty nỗ lực thay đổi. Họ cũng là người chịu trách nhiệm hoạch định kế hoạch, xác định và truyền bá tầm nhìn, sứ mệnh đến tất cả các nhân viên trong công ty.

Những thay đổi trong văn hóa doanh nghiệp có ảnh hưởng đến toàn bộ nhân viên. Vì vậy họ cần hiểu rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm và quyền lợi họ nhận được khi tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Để tạo động lực và tìm kiếm sự đồng thuận của mọi người trong công ty, người đứng đầu cần có biện pháp phổ biến phù hợp, phải làm sao cho nhân viên nhận ra nhu cầu cần thay đổi, những gì sẽ đạt được từ những thay đổi đó. Chỉ khi nào nhân viên nhận thức rõ những lợi ích do văn hóa doanh nghiệp mang lại, họ mới tự nguyện và nỗ lực tham gia vào việc xây dựng và phát triển nó. 

Trong quá trình phát triển văn hóa doanh nghiệp, người đứng đầu cần biết cách động viên, khuyến khích nhân viên để họ thấy được giá trị của việc thay đổi.

van-hoa-doanh-nghiep-vai-tro-nguoi-dung-dau-2
>>>> Xem thêm: Tại sao văn hóa doanh nghiệp lại quan trọng như vậy?

Củng cố và cải thiện các giá trị văn hóa doanh nghiệp

Khi phát triển văn hóa doanh nghiệp, vai trò của người đứng đầu thể hiện ở việc truyền bá các giá trị văn hóa mới. Đồng thời họ cũng chú trọng đến việc duy trì những giá trị tốt đẹp trước đó và loại bỏ các giá trị lỗi thời hoặc các giá trị gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Các giá trị văn hóa doanh nghiệp cần được xây dựng dựa trên nguyên tắc tự do, công bằng và dân chủ. Trong nội bộ doanh nghiệp, đó có thể là các quy định, quy chế được soạn thành văn bản hoặc không được soạn thành văn bản – các quy tắc bất thành văn; hoặc đó là các nghi thức hay phi nghi thức được mọi người chấp nhận và tự nguyện thực hiện. Với các đối tượng bên ngoài, văn hóa doanh nghiệp được biểu hiện dưới các sắc thái mà họ có thể cảm nhận được rõ ràng.

Những việc làm hấp dẫn

Nhân viên kinh doanh thị trường

Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên

Thực Tập Sinh SEO

TP.HCM Mới tốt nghiệp/Thực tập

Thực Tập Sinh SEO (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

Hà nội Quảng cáo/Khuyến mãi/PR

Tuyệt đối không xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên tính chủ quan, áp đặt. Khi làm như vậy văn hóa doanh nghiệp sẽ chỉ là những khuôn mẫu cứng nhắc, không thể hiện được triết lý nhân sinh của người đứng đầu. Việc này có thể dẫn tới phản ứng ngược, làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và kìm hãm khả năng sáng tạo của đội ngũ nhân viên.

Gắn kết chiến lược hoạt động kinh doanh với văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp có thể tạo ra một môi trường làm việc tích cực hơn, nâng cao năng suất làm việc của nhân viên, thậm chí là tạo nên các chiến lược kinh doanh hiệu quả. Thế nhưng hầu hết những nhà quản trị, những người đứng đầu doanh nghiệp đều chưa thực sự coi trọng vấn đề này. Họ quan niệm rằng kinh doanh là kinh doanh, văn hóa là văn hóa, hai yếu tố này không nên trộn lẫn với nhau. 

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp không phải là câu chuyện đơn giản, có thể hoàn thành một sớm một chiều. Tuy nhiên đã đến lúc những người đứng đầu doanh nghiệp cần nhận thức rõ vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong hiệu suất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Hãy là người đứng đầu khôn ngoan trong việc vận dụng tối đa hiệu quả của công cụ văn hóa doanh nghiệp vào việc điều hành hoạt động kinh doanh. Hãy trở thành một người đứng đầu có tầm nhìn khi sử dụng văn hóa doanh nghiệp làm công cụ phát triển nhân tài, xây dựng môi trường làm việc và gắn kết đội ngũ nhân viên. Từ đó góp phần gia tăng doanh số và nâng cao giá trị thương hiệu.

van-hoa-doanh-nghiep-vai-tro-nguoi-dung-dau-3
>>> Văn hóa doanh nghiệp mang dấu ấn đậm nét ở buổi đầu tiên đi làm

Nếu ví doanh nghiệp như một con người thì văn hóa doanh nghiệp chính là tinh thần và tính cách của con người đó. Toàn bộ các giá trị văn hóa doanh nghiệp sẽ quyết định phương thức hành động và đường lối phát triển của doanh nghiệp. Chính vì vậy việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trở thành yếu tố then chốt quyết định sự tồn tại và thành công của mỗi doanh nghiệp.
 

Chi tiết liên hệ:

Talentbold - We bold your talents
Hotline: 077 259 1080
Mail: sales@talentbold.com
Add: Tầng 10, CIT Building, Ngõ 15 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Nguồn ảnh: internet
Hình ảnh: mang tính chất minh họa


talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng