4.5

Vision

Add a review
  • Share:

Vision Components Overview

  • Company Size > 0-10
  • Posted Jobs 3
  • Viewed 88
  • Founded Since 7
  • Sectors Bán hàng (Khác),

Company Description

- Công việc là tìm kiếm khách hàng Du lịch Hàn Quốc , phát triển thị truòng khách đi Du Lịch Hàn Quốc chủ yếu .
-Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị thủ tục làm visa , chứng minh tài chính để du lịch Hàn Quốc và những công việc liên quan ….

Office Photos

Active Jobs From Vision